นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4,619KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ลูกค้า 11,432KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้สมัครงานและพนักงาน 2,722KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ตัวแทน นายหน้า 2,611KB
หนังสือตกลงยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเสนอขายผ่านช่องทางพนักงาน ลูกจ้าง หรือผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 469KB
แบบคำขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 187KB
อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงิน หรือ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมคู่ค้า หรือ พันธมิตรทางการค้า 809KB

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายชื่อบริษัทพันธมิตรตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมผ่านศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726

  • ติดต่อเรา

    บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

    184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยาเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    อีเมล: secap_ol-mkt@tgh.co.th

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726 กด 4หรือ 02-2675999 ต่อ 7104-7108