นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4,619KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ลูกค้า 11,432KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้สมัครงานและพนักงาน 2,722KB
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ตัวแทน นายหน้า 2,611KB
แบบคำขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 187KB
อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันภัยและการเงิน หรือ บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมคู่ค้า หรือ พันธมิตรทางการค้า 809KB

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายชื่อบริษัทพันธมิตรตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมผ่านศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726

 • ติดต่อเรา

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

  184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยาเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  อีเมล: secap_ol-mkt@tgh.co.th

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726 กด 4หรือสายตรง 02-9755885 หรือ 02-2675999 ต่อ 7402, 7403, 7404, 7420

  อีเมล: 1726@tgh.co.th