เกี่ยวกับอาคเนย์แคปปิตอล

อาคเนย์แคปปิตอล บริการรถยนต์เช่าเพื่อธุรกิจทที่หนึ่งในใจคนไทยเสมอมา

Thumbnail

เกี่ยวกับเรา

อาคเนย์แคปปิตอล ผู้นำธุรกิจรถเช่าองค์กรอันดับหนึ่งของไทยที่มีรถยนต์ เช่าหลากหลายประเภทให้เลือกสรรตามความต้องการพร้อมด้วยประสบการณ์ ในการบริหารจัดการการใช้รถยนต์ทุกรูปแบบ และการบริการแบบครบวงจรอาทิ กาจัดหารถทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มาพร้อมบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ และประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมทั้งรถและผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าสามารถบริหารค่าใช้จ่ายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ชีวิต และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความสุข อาคเนย์ แคปปิตอลจึงเป็นหนึ่งในใจของ ลูกค้าและได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและองค์กรขนาดใหญ่เสมอมา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลูกค้าและพนักงานรัก ชื่นชม และเชื่อมั่น ที่สุด และเราจะเป็นผู้นำธุรกิจทางการเงินในประเทศไทยและขยายการให้ บริการไปยังภูมิภาคอาเซียน-ภายในปี 2025

พันธกิจ

เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่าย คุ้มค่าเงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข

Awards

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัล Thailand Top Company Award 2019 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน
จัดโดย นิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะผู้บริหาร

คุณไตรรงค์ บุตรากาศ
คุณไตรรงค์ บุตรากาศ

กรรมการผู้จัดการ

คุณสมัคร โปษยานนท์
คุณสมัคร โปษยานนท์

รองผู้อำนายการใหญ่

คุณฐานิศร กาญจนกูล
คุณฐานิศร กาญจนกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ